Fasada në ndërtesat ekzistuese

Linienartige Struktur

Dizanji

Strukturat e veshjeve dhe ngjyrat e mureve të jashtme ekzistuese duhet të përshtaten ndaj kushteve vendase.

Zbuloni më shumë
Hand mit Besen verstreicht den Putz

Suva riparuese RÖFIX

Suva moderne e përdorur për rinovim është gjithmonë një zgjidhje për mure me lagështirë dhe / ose që përmbajnë kripëra të dëmshme.

Kaputte Mauer

Dëmet në fasadë

Përpunimi i një restaurimi të një ndërtese duhet të jetë planifikuar mirë.

Faqja po ngarkohet ...