Dëmet në fasadë

Përpunimi i një restaurimi të një ndërtese duhet të jetë planifikuar mirë. Çdo projekt restaurimi përfaqëson një sfidë të rë dhe duhet të vlerësohet në tërësi. Për të ndërmarrë një rikonstruktim të qëndrueshëm është thelbësore hetimi komplet paraprak. Për shembull: historia e ndërtesës duhet studiuar për të shkuar në thelb të shkaktimit të dëmeve. Analizat e lagështirës dhe të kripërave të dëmshme janë të nevojshme për të zgjedhur sistemin e restaurimit të përshtatshëm, ose për të zhvilluar zgjidhje speciale.

Teknikat e ndërtimit dhe materialet tradicionale e bëjnë projektin e restaurimi dhe rinovimin e ndërtesave historike një detyre delikate, e cila kërkon eksperiencë, sensibilitet të lartë dhe materiale ndërtimi të përshtatshme.
 

Faqja po ngarkohet ...