Suva dhe materiale

të përshtatura në mënyrë perfekte me nevojat tuaja
Materialet për shtresën e jashtme

Për veshjet e një muri të jashtëm, si klientët, si projektuesi pretendojnë maksimumin për sa i përket efektit kromatik, strukturën dhe fizikën e ndërtimit dhe duan të jetë në harmoni me stilin arkitekturor të të gjithë ndërtesës. Gjatë fortësimit dhe tharjes, veshjet minerale  formojnë brenda shtresës së aplikuar  një sistem kapilar në gjendje të përthithë majat e lagështirës në ajër, e më pas i shpërndan jashtë. Për këtë arsye, në më të shumtat e rasteve, preferohet të përdoret veshje murale me bazë gëlqere dhe çimento. Veshja minerale e aplikuar pa fuga në pjesën e jashtme mbron materialet poshtë murit, plotëson kërkesat e mbrojtjes nga lagështia dhe infiltrimet e parashikuara për një ndërtesë moderne, rregullon në mënyrë efikase ndryshimet e temperaturës, garanton përshkueshmërinë e avujve dhe mbron sipërfaqen nga agjentët mekanikë.

Veshjet minerale prej gëlqereje

Një element estetik ekologjik dhe i leverdisshëm

Prej më shumë se 100 vjetësh, veshjet minerale prej gëlqereje janë një sinonim i qëndrueshmërisë dhe bukurisë që i reziston kohës. Bëhet fjalë për veshje minerale prej gëlqereje, të një cilësie të lartë, i realizuar në fabrikë. Përbërësit e tyre- si gëlqerja e bardhë, çimentoja dhe rëra prej mermeri, të një cilësie të zgjedhur, të gjithë të përputhshëm ekologjikisht- i bëjnë unik në Europë. Janë rezistentë ndaj dritës e luhatjeve të motit dhe falë përbërjes së tyre minerale arrijnë nivelin më të lartë të mundshëm të difuzionit. Përpunimi i mirë dhe raporti optimal mes cilësise dhe çmimit, e bëjnë veshjen minerale prej gëlqereje zgjidhjen më të vlerësuar dhe të leverdisshme, si për brenda dhe jashtë.
 

Kollërat dhe rrafshuesit

Kollrat dhe rrafshuesit janë produkte të përdorshme si ngjitës ose rrafshues, për të gjitha aplikimet e kërkuara nga aktiviteti normal në kantiret e ndërtimit. Kollrat përdoren si urë lidhëse mbi bazamente të lëmuar ose problematike. Një nga përdorimet më të përhapura është aplikimi i kollës mbi suvatë e bazës të ngurtësuar, ose në sipërfaqe të parregullta, përpara aplikimit të suvasë me kokrra të imëta, si veshjet e rifiniturës. Rrafshuesit janë të rëndësishëm edhe kur realizohet një rrafshim i përforcuar me rrjetë prej fibrash tekstile mbi suva baze të lehta.
Rrjetat e përforcuara të sheshta ose diagonale nuk pengojnë formimin e plasaritjeve, por e reduktojnë shumë rrezikun. Për të përdorur një rrjetë përforcuese me fibra prej xhami, rrafshuesi duhet të përmbajë një lidhës mineral dhe rezinë sintetike e modifikuar, për të qenë e përshtatshme për suvanë e bazës dhe të finiturës. Rrafshuesi, gjithashtu duhet të jetë i mjaftueshëm për të përfshirë dhe zhytur mirë rrjetën e përdorur. Për një përdorim optimal të rrafshuesve RÖFIX , këshillohet të përdoret rrjetë përforcuese RÖFIX.
 

Faqja po ngarkohet ...