Ndërtesë banimi, Tiranë

Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Orion Construction
Konsulent i shitjeve
Anton Deda

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Vilë, Korçë

Faqja po ngarkohet...