Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Zeneli Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar sq

Objektet referencë

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Ndërtesë banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Faqja po ngarkohet...