Estriche - Kërkesat

Në ndërtesat e rejat, zakonisht, preferohet zgjidhja e mbështetjes së shtrimit të dyshemesë, të mbështetur në bazën mbajtëse ose mbi një shtresë të mesme materiali izolues. Edhe kur shtresa e dyshemesë të jetë e përdorshme si dysheme, në shumicën e rasteve preferohet të shtrohet edhe një shtresë. Sistemi i dyshemesë moderne, nuk kufizohet vetëm në krijim e një baze të mirë, por përmirësojnë cilësinë e banueshme, ose të punueshme të ambjenteve, reduktojnë zhurmen nga shkelja dhe termoizolimin. Nëse në shtresën e dyshemesë vendoset një ngrohëse dysheje, përveç funksioneve përkatëse shtohet ajo e përhapjes homogjene të ngrohjes nga lart.

 

Në një ndërtesë të re duhet bërë shumë kujdes me cilësinë, realizimin dhe shtrimin e shtresës së dyshemesë, duke kujtuar që, një projektim i saktë dhe një profesionalizëm i mirë artizanal, i kombinuar me eksperiencën dhe njohuritë teknike, janë garancia më e mirë e një rezultati optimal. 

Faqja po ngarkohet ...