Impressum Untertitel

Pronari dhe prodhuesi
RÖFIX Sh.p.k. Nikël- 1504 Tapizë, Albania 
NIPT: J81804007E
Administrator: Aurora Bilali

Botues dhe Copyright
RÖFIX Sh.p.k. Nikël- 1504 Tapizë, Albania 
Tel.:+355 (0) 511 81021/2/3
office.tirana@roefix.com