Suvatë mbushëse

13 Produkte
E re
RÖFIX Betonkontakt

RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

E re

Artikuj të rinj

Zbuloni artikujt tonë të rinj

RÖFIX 510

RÖFIX 510

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 620

RÖFIX 620

Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën

RÖFIX RasoBasic i bardhë

RÖFIX RasoBasic i bardhë

Ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX 10

RÖFIX 10

Urë lidhëse

RÖFIX 670

RÖFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

RÖFIX 672

RÖFIX 672

Llaç sprucues, urë lidhëse

RÖFIX 601

RÖFIX 601

Suva dhe llaç për muratim - Lidhës

RÖFIX 610

RÖFIX 610

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 660

RÖFIX 660

Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere

RÖFIX ZK-ECO

RÖFIX ZK-ECO

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 150

RÖFIX 150

Suva e brendshme gips- gëlqere

RÖFIX 55

RÖFIX 55

Ngjitës me bazë çimento

Kërkuesi jonë i produktit

Ende i pasigurt, cili produkt është i duhuri për ju?

Filloni të zbuloni produktet tona!