Produkte

Kërkimi juaj u kthye 13 Produkte

RÖFIX 150

Suva e brendshme gips- gëlqere

E re

Artikuj të rinj

Zbuloni artikujt tonë të rinj

RÖFIX 510

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 601

Suva dhe llaç për muratim - Lidhës

RÖFIX 610

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 660

Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere

RÖFIX ZK-ECO

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX 620

Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën

RÖFIX 10

Urë lidhëse

E re

RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

RÖFIX 670

Llaç sprucues me bazë çimento

RÖFIX 672

Llaç sprucues, urë lidhëse

Kërkuesi jonë i produktit

Ende i pasigurt, cili produkt është i duhuri për ju?

Filloni të zbuloni produktet tona!