Download

229 Downloads
Broshurë
RÖFIX StoneEtics® - Sistemi i sigurtë për shtresa dekorative mbi fasada izoluese
pdf
5 MB
Lista e çmimeve 2020/2021
pdf
5 MB
TM RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Skedë teknike

pdf
359 KB
DOP RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

pdf
201 KB
SDB RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

335 KB
TM RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Skedë teknike

pdf
288 KB
DOP RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

pdf
201 KB
SDB RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

337 KB
TM RÖFIX 985 Llaç dekorativ special sq

Skedë teknike

pdf
285 KB
Faqja po ngarkohet...