Download

229 Downloads
Qëndrueshmëria-në-Fokus

Broshurë

pdf
2 MB
RÖFIX StoneEtics® - Sistemi i sigurtë për shtresa dekorative mbi fasada izoluese
pdf
5 MB
Lista e çmimeve 2020/2021
pdf
5 MB
TM RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Skedë teknike

pdf
789 KB
DOP RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

pdf
201 KB
SDB RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

402 KB
TM RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Skedë teknike

pdf
288 KB
DOP RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

pdf
194 KB
SDB RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

403 KB
TM RÖFIX 985 Llaç dekorativ special sq

Skedë teknike

pdf
285 KB