Referenca

14 Referenca

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Vilë, Tiranë

Vilë, Tiranë

Vilë, Ali Demi

Vilë, Tiranë

Ndërtesë banimi, Tiranë

Ndërtesë banimi, Tiranë

Shtëpi banimi, Kaninë

Shtëpi banimi, Sherishtë