Kompania RÖFIX SHPK

RÖFIX Sh.p.k.

Tapizë-1504 Nikël, Durrës
Km. i 12-të Tiranë - Fushë-Krujë
Tel. +355 689014317
E-Mail: office.tirana@roefix.com

RÖFIX AG është një kompani ndërkombëtare me seli në Vorarlberg, Austri, e themeluar  që në vitin 1888.
Prej vitesh tashmë, jemi një ofrues i gamës së plotë të përzgjedhjes për aplikatorët, arkitektët, ndërtuesit, shitësit e materialeve të ndërtimit dhe klientët e thjeshtë në industrinë e ndërtimit edhe në Shqipëri. Si suva klasike, sistem inovativ izolimi, produkte restaurim apo rinovimi, betone, sistemi dyshemeve apo bojra moderne për një ndërtim të ri me efiçencë të lartë energjie apo rinovime të sofistikuara-, ne ofrojmë zgjidhjet më të përshtatshme me një asortiment produktesh dhe sistemesh të testuara dhe cilësore. Për të përmbushur kërkesat tuaja rajonale për lëndë të parë, për të qenë në gjendje të ofrojmë shërbim të menjëhershëm me magazinim optimal,mundohemi gjithmonë në perfeksionimin e shërbimeve që ofrojmë.
 

RÖFIX  është një partner i besueshëm dhe afatgjatë sepse:

  • Ne ofrojmë produkte dhe sisteme të reja të cilat plotësojnë, kushtet më të larta teknike dhe ekologjike.
  • Ne japim impulse të reja për një politikë aktive në interes të industrisë së ndertimit.
  • Ne e gjejmë veten në rolin e ndërmjetësit, në mes politikave të vendimmarrësit dhe partnerëve tanë në ndërtim – nga arkitektët në të gjithë ndermarjen ndërtuese, e deri tek klienti privat.
  • Ne do të jemi për ju edhe në të ardhmen partnerë të fortë, tek i cili mund të keni besim të plotë.

Zhvillimi & Logjisitka

Eksperienca në vite dhe kontakti i ngushtë me klientët tanë, kanë ndikuar shumë në mendimin dhe zhvillimin e RÖFIX. Risitë e shumta, përmirësimi dhe zhvillimi i produkteve të reja, i siguron klientëve tanë rezultatin e kerkuar dhe na bën ne, një partner të denjë. Kur ne furnizojmë klientët tanë, kemi vetëm një synim në vetvete:
•    Korrektësia - të sjellim produktin e duhur, në sasinë e duhur, në kohën e duhur dhe në vëndin e duhur. Për të arritur korrektësine e plotë me klientët tanë, ne kemi përmirësuar logjistikën, duke e bërë atë, një nga kompetencat tona kryesore.

Cilësi & Ruajtje e vlerave

Ndërtesat janë të ekspozuara për një kohë të gjatë ndaj shumë faktorëve të jashtëm. Ato janë shpesh vepra të dorës së njeriut dhe qëndër jetese për breza me radhë. Për këtë arsye, ne kemi një përgjrgjësi të veçantë për cilësinë e produkteve RÖFIX dhe përpunimit të tyre nga partnerët tanë në ndërtim.
Në përmbushim tregun e ndërtimit me produkte natyrore, të cilat përdoren lehtë dhe ruajne vlerat e tyre për një kohë të gjatë, janë ekonomike dhe garantojnë mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ne mbështesim klientët tanë - Investitorët, Sipërmarësit, Aplikuesit dhe Arkitektët - në përzgjedhjen dhe përdorimin e duhur të produkteve nga gama jonë e gjërë e programit.
 

Vlerësoni tregtinë tonë

Pajtueshmëria

Respektimi i ligjit dhe statutit dhe sjellja në përputhje me rregullat janë ndër vlerat dhe parimet themelore të kompanisë sonë.