Strategjia, synimet dhe masat tona

Strategjia, synimet dhe masat tona

Vizioni dhe misioni i RÖFIX Albania

Me besim, vazhdimësi dhe mirënjohje

Koha jonë karakterizohet nga përmbysje dhe ndryshime të mëdha. Përveç përshtatjes dhe fleksibilitetit të vazhdueshëm të organizatës, mbi të gjitha nevojitet një orientim bindës dhe konsistent i kompanisë:

  • një vizion ambicioz për të ardhmen
  • një mision dhe strategji të qartë për të arritur këtë të ardhme
  • dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, vlerat e qëndrueshme që përdorim si udhëzime

Ne do të jetojmë me sfidat aktuale me besim, vazhdimësi dhe respekt, duke ndjekur udhëzimet e misionit tonë.

Thorsten Biba, Drejtor Rajonal për Evropën Juglindore
 

 

Vlerat tona

Katër vlera thelbësore përbëjnë themelin e strategjive tona. Ne jemi angazhuar për veprim të qëndrueshëm në të gjitha fushat dhe nivelet. Së bashku me FIXIT GRUPPE, ne rregullojmë vazhdimisht aktivitetet tona të biznesit në përputhje me rrethanat.

Klientë dhe partnerë të kënaqur

Suksesi ynë qëndron dhe bie me kënaqësinë e klientëve tanë. Kjo është arsyeja pse ne bëjmë gjithçka që mundemi për të mbajtur besimin tuaj në terma afatgjatë.

Cilësia më e lartë e produktit

Ne fitojmë kënaqësinë e klientit me produkte të cilësisë më të lartë. Ne mbështetemi në përvojën e dekadave, përparimin teknik dhe mirëdashjen mjedisore.

Punonjës të motivuar

Kompetenca, përkushtimi, kreativiteti dhe integriteti i punonjësve tanë janë elementët më të rëndësishëm të suksesit tonë të korporatës.

Rritja e përbashkët

Ne jemi të orientuar për të punuar në mënyrë ekonomike dhe efikase në mënyrë që të rritemi së bashku me partnerët tanë të biznesit.

Ruajtja e vlerave dhe formësimi i të ardhmes në mënyrë të qëndrueshme

CSR

Qëndrueshmëria në fokus

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Reponsability- Pojam „Corporate Social Responsability“ (CSR) odnosi se na društvenu odgovornost organizacije u vidu održive poslovne prakse. Obuhvaća socijalne, ekološke i ekonomske aspekte - ukratko: održivost.

VLERAT

Marr pergjegjesi

Ruajtja e vlerës

Ne kemi një përvojë dekadash në zhvillimin dhe prodhimin e materialeve të ndërtimit për të ardhmen, duke siguruar kështu ruajtjen e vlerës së ndërtesave dje, sot dhe në të ardhmen.

E ARDHMJA

MATERIALE NDËRTIMORE TË Q

formojnë të ardhmen

Me sistemet tona inovative të izolimit, ne tashmë po japim një kontribut efektiv në kursimin e CO2. Ne do të vazhdojmë ta zgjerojmë këtë potencial në të ardhmen dhe të krijojmë zgjidhje individuale për ndryshimin e kërkesës.

Një grup - pesë marka të forta

FIXIT GRUPPE, me seli në Freising/Gjermani, është grupi i korporatës dhe marka ombrellë e pesë markave kryesore dhe të themeluara të materialeve të ndërtimit FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL dhe RÖFIX. Me 69 lokacione të Grupit në 18 vende evropiane dhe rreth 2500 punonjës, ne jemi të ankoruar fort në tregjet tona dhe jemi një nga furnizuesit kryesorë të sistemit evropian në sektorin e materialeve të ndërtimit. Klientët tanë përfshijnë kontraktorë të specializuar, arkitektë dhe planifikues, tregtarë dhe dyqane harduerësh, investitorë dhe ndërtues privatë.

Ne i njohim tregjet, nevojat e klientëve tanë dhe ofrojmë produkte dhe zgjidhje sistemore inovative, të orientuara nga praktika: në cilësinë më të mirë, me efikasitet të lartë dhe me një raport optimal çmim/performancë - ky është pretendimi ynë. Orientimi ndërkombëtar dhe rrjeti i dendur i vendndodhjeve sigurojnë afërsi reale me klientin, shërbime gjithëpërfshirëse dhe logjistikë efikase në vend.

Ne marrim përgjegjësi ekonomike, ekologjike dhe sociale dhe mbështetemi në marrëdhëniet afatgjata me palët tona të interesit - të drejta dhe besnike në marrëdhënie, ekonomike dhe të qëndrueshme në rezultat.

Ne përpiqemi për teknologji të dobishme dhe të orientuara drejt së ardhmes. Dixhitalizimi i fushave përkatëse të biznesit është një pjesë thelbësore e strategjisë sonë.