Skedë teknike

85 Downloads
TM RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq
pdf
677 KB
TM RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq
pdf
558 KB
TM RÖFIX 150 Suva e brendshme gips- gëlqere sq
pdf
671 KB
TM RÖFIX 510 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere sq
pdf
632 KB
TM RÖFIX 601 Suva dhe llaç për muratim - Lidhës sq
pdf
365 KB
TM RÖFIX 610 Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere sq
pdf
570 KB
TM RÖFIX 660 Suva mbushëse e ashpër me bazë çimento-gëlqere sq
pdf
564 KB
TM RÖFIX ZK-ECO Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere sq
pdf
564 KB
TM RÖFIX 620 Suva mbushëse me bazë çimento – për xokolaturën sq
pdf
570 KB
TM RÖFIX 10 Urë lidhëse sq
pdf
590 KB
TM RÖFIX Betonkontakt Urë lidhëse sq
pdf
534 KB
TM RÖFIX 670 Llaç sprucues me bazë çimento sq
pdf
568 KB
TM RÖFIX 672 Llaç sprucues, urë lidhëse sq
pdf
515 KB
TM RÖFIX 55 Ngjitës me bazë çimento sq
pdf
576 KB
TM RÖFIX RasoBasic Ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq
pdf
578 KB
TM RÖFIX Putzgrund PREMIUM Astar grafiato sq
pdf
756 KB
TM RÖFIX Putzgrund Basis Astar forcues sq
pdf
644 KB
TM RÖFIX Putzgrund UNI Astar forcues sq
pdf
751 KB
TM RÖFIX Fino me gurë shumëngjyrësh- Fino dekorative për xokolaturë sq
pdf
675 KB
TM RÖFIX Kunstharzputz Fino me strukturë sq
pdf
831 KB
TM RÖFIX KHP BASIS Fino Akrilike me strukturë sq
pdf
713 KB
TM RÖFIX Silikon BASIS Fino me strukturë sq
pdf
775 KB
TM RÖFIX SiSi-Putz® KREATIV Fino me strukturë sq
pdf
827 KB
TM RÖFIX SiSi-Putz® VITAL Fino me strukturë sq
pdf
834 KB
TM RÖFIX Malta Fina Fino me bazë gëlqere sq
pdf
528 KB
TM RÖFIX 300 Fino e imët për brenda sq
pdf
600 KB
TM RÖFIX 325 FINO Masë shpatulluese e imët sq
pdf
637 KB
TM RÖFIX 713 NATURA Fino minerale me strukturë për jashtë sq
pdf
657 KB
TM RÖFIX Renostar® Rinovues dhe masë ngjitëse universale sq
pdf
681 KB
TM RÖFIX Renoplus® Suva nivelimi dhe rinovimi universale sq
pdf
844 KB
TM RÖFIX Renofinish® Rinovues dhe masë lëmuese universale sq
pdf
652 KB
TM RÖFIX CalceClima® Llaç paratrajtues Suva sprucues me bazë gëlqere hidraulike NHL5 sq
pdf
524 KB
TM RÖFIX CalceClima® Ambiente Suva për brenda me bazë gëlqere sq
pdf
579 KB
TM RÖFIX CalceClima® Thermo Suva me bazë gëlqere termoizoluese sq
pdf
583 KB
TM RÖFIX Unistar® LIGHT Llaç ngjitës dhe rrafshues sq
pdf
921 KB
TM RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq
pdf
921 KB
TM RÖFIX W50 Llaç ngjitës dhe rrafshues sq
pdf
620 KB
TM RÖFIX IA 622 Llaç ngjitës dhe rrafshues sq
pdf
571 KB
TM RÖFIX UniContact Ngjitës për polisterol sq
pdf
561 KB
TM RÖFIX UNICOLL Ngjitës universal sq
pdf
489 KB