Qëllimet e qëndrueshmërisë

  1. Ne do të reduktojmë më tej emetimet e gazeve serrë me 10% për ton produkte të shitura deri në vitin 2030.

  2. Deri në vitin 2023 ne do të përdorim më shumë se 90% materiale paketimi të optimizuara për gazin serrë

  3. Deri në vitin 2025, të paktën 30% e investimeve tona në Kërkim dhe Zhvillim do të jenë për produkte veçanërisht të qëndrueshme 

  4. Nga viti 2023 do të kemi rregulla të qarta për punën e lëvizshme me synim reduktimin e gazeve serrë dhe rritjen e kënaqësisë në punë të punëtorëve

  5. Pjesët e strategjisë së qëndrueshmërisë që janë të rëndësishme për punoësit do të jenë pjesë e zhvillimit të punonjësve deri në vitin 2023.