Dëmet në fasadë

Përpunimi i një restaurimi të një ndërtese duhet të jetë planifikuar mirë. Çdo projekt restaurimi përfaqëson një sfidë të rë dhe duhet të vlerësohet në tërësi. Për të ndërmarrë një rikonstruktim të qëndrueshëm është thelbësore hetimi komplet paraprak. Për shembull: historia e ndërtesës duhet studiuar për të shkuar në thelb të shkaktimit të dëmeve. Analizat e lagështirës dhe të kripërave të dëmshme janë të nevojshme për të zgjedhur sistemin e restaurimit të përshtatshëm, ose për të zhvilluar zgjidhje speciale.

Teknikat e ndërtimit dhe materialet tradicionale e bëjnë projektin e restaurimi dhe rinovimin e ndërtesave historike një detyre delikate, e cila kërkon eksperiencë, sensibilitet të lartë dhe materiale ndërtimi të përshtatshme.
 

Analiza e krisjeve në fasada

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet plasaritjeve në fasada. Në fillimin e të gjitha hetimeve mbi fasadat e plasaritura, duhet të shtrohet pyetja nëse plasaritjet ekzistuese janë defekt. Jo të gjitha çarjet duhet të vlerësohen si defekte strukturore. Duhet bërë një dallim midis plasaritjeve që ndodhin kryesisht në përbërësin e suvatuar dhe që prishen vetëm sekondarisht në sipërfaqe (çarje që lidhen me konstruksionin) dhe çarjeve që ndodhin vetëm në sipërfaqen e suvasë (çarje që lidhen me suvanë). Për disa lloje të çarjeve, të dy shkaqet duhet të merren parasysh.

Veshja  murale ruan strukturën ekzistuese të një fasade historike

Ndërkohë që rikonstruktimi i përgjithshëm  kërkon në përgjithësi respektimin e normave ligjore, për ndërtesat në tutelë mjedisore aplikohen kërkesa speciale. Cilësia e sipërfaqeve është elementi i dizanjit më i rëndësishëm në rikonstrktimin e ndërtesave historike ose antike. Sipas kërkesave vendase, stuktura e vjeter duhet të jetë e ruajtur dhe e restauruar me suva të reja. Veshjet murale minerale ose pastoze, si materialet me strukturë, tonalitet dhe kokrrizim të ndryshëm, krijojnë fasadën e dëshiruar. Janë në dispozicion një numër i madh finiturash të llojit artizanal.