Struktura e veshjeve murale

Veshja  murale ruan strukturën ekzistuese të një fasade historike

Ndërkohë që rikonstruktimi i përgjithshëm  kërkon në përgjithësi respektimin e normave ligjore, për ndërtesat në tutelë mjedisore aplikohen kërkesa speciale. Cilësia e sipërfaqeve është elementi i dizanjit më i rëndësishëm në rikonstrktimin e ndërtesave historike ose antike. Sipas kërkesave vendase, stuktura e vjeter duhet të jetë e ruajtur dhe e restauruar me suva të reja. Veshjet murale minerale ose pastoze, si materialet me strukturë, tonalitet dhe kokrrizim të ndryshëm, krijojnë fasadën e dëshiruar. Janë në dispozicion një numër i madh finiturash të llojit artizanal. 
 

Dëmet në fasadë

Përpunimi i një restaurimi të një ndërtese duhet të jetë planifikuar mirë. Çdo projekt restaurimi përfaqëson një sfidë të rë dhe duhet të vlerësohet në tërësi.

Faqja po ngarkohet...