Të shmangësh lagështirën për një kohë të gjatë

Lagështia në ndërtime është shkaku kryesor i dëmtimeve. Një shtim i lagështirës së muraturës vetëm në 1% përkeqëson termoizolimin në rreth 5%. Janë disa mekanizma të përthithjes së ujit: Lagështia në rritje e kapilarëve e thith atë lart në ndërtimin e murit. Kjo ndodh kryesisht në zonën e fasadës dhe në zonën e jo te mbyllur në kontakt me tokën. Në rastin e përthithjes higroskopike të lagështisë, kripërat e dëmshme për ndërtesën thithin lagështinë në formën e avullit të ujit nga ajri i ambientit. Nëse uji i ndenjur është në rrethimin e mureve të jashtëm ose në zonën në kontakt me tokën (hidrostatik), ai futet në materialet e ndërtimit edhe pa veprim kapilar. Përveç kësaj, avulli i ujit kondensohet në kapilarë të një madhësie të caktuar në një lagështi të caktuar relative.

Kondensimi është ndarja e avullit të ujit nga atmosfera. Nëse ajri i nxehtë takon një sipërfaqe nën temperaturën e pikës së vesës, avulli i ujit është i ndarë në këtë sipërfaqe si ujë (në dimër uji bie në xhamin e dritares). Kripërat e tretura të dëmshme për ndërtesën mund të depërtojnë në strukturë përmes thithjes së ujit. Për shkak të këtyre mundësive të ndryshme të thithjes së ujit, ndërtesat duhet të ekzaminohen përpara se të zhvillohet koncepti rikualifikimit.