Dyshemtë

Kërkesat

Brenda një ndërtese, dyshemeja është projektuar si një sipërfaqe e sheshtë, mbi të cilën ata që jetojnë ose punojnë atje duhet të jenë në gjendje të ecin, por edhe të luajnë, ulen apo edhe të shtrihen. Sidoqoftë që nga kohërat e lashta, dyshemetë jo vetëm që kanë pasur një funksion statik ose teknik, por gjithmonë kanë pasur edhe një detyrë të rëndësishme shprehëse, artistike apo estetike.

Para se të vazhdoni me rehabilitimin e dyshemesë në ndërtesat ekzistuese, është gjithmonë e nevojshme të analizohen kushtet specifike të vendit. Nëse bazamenti është mbajtës, shtrimet shpesh mund të aplikohen si në ndërtesa të reja; në një shtresë ndarëse ose izoluese. Prandaj, ato janë menjëherë të përdorshme si dysheme.

Sidoqoftë,  "sistemet e dyshemesë" nuk janë të kufizuara në krijimin e një baze të mirë, por përmirësojnë cilësinë e jetesës ose punës së dhomave, zvogëlojnë zhurmën në ecje dhe optimizojnë izolimin termik, madje edhe në ndërtesat ekzistuese. Nëse ngrohja nën dysheme është e instaluar në shtrim, përveç funksioneve të treguara tashmë, shtohet edhe ajo e përhapjes homogjene të nxehtësisë lart.

Në një ndërtesë të re, shumë vëmendje duhet t'i kushtohet cilësisë, ndërtimit dhe shtrimit të dyshemesë, duke kujtuar se dizajni i kujdesshëm, i kombinuar me përvojën dhe njohuritë teknike, janë garancia më e mirë e një rezultati optimal. Sot, materiale dhe produkte të përparuara janë në dispozicion, që të sigurojnë funksionimin teknik optimal.
 

Shtrime me bazë sulfat-kalçiumi (shtrimet vetë-niveluese  CA)

Shtrimet e prodhuara me sulfat kalçiumi si lidhës, pothuajse gjithmonë, janë hedhur në formën të lëngshme. Ato përmbajnë aditivë të zgjedhur dhe hollues që bëjnë që llaçi të rrafshohet . Një shtrim me bazë kalciumi kërkon trashësi të zvogëluar, thahet shpejt e mund të ecet menjëherë pas tharjes dhe ka një rezistencë shumë më të lartë ndaj presionit dhe përkuljes sesa shtrimi prej çimento. Gjithashtu për këtë arsye, me të njëjtin presion, ky lloj shtrimi mund të vihet me trashësi më të ulët.

Shtrimet e lëngshme të vetë-nivelimit të kalçiumit mund të vendosen pa kufizime të veçanta në të gjitha ambjentet e ndërtesave, veçanërisht në banjat shtëpiake, tualetet dhe kuzhinat. Edhe në bodrumet, nëse kombinohen me një barrierë të përshtatshme kundër lagështirës. Nëse, sidoqoftë, prania e spërkatjeve të ujit është e parashikueshme, për shembull në banjë, në mënyrë të ngjashme me shtrimin e çimentos, duhet të mbrohet nga lagështia me shtimin e një hidroizolimi.

Sidoqoftë, shtrimet me bazë sulfat-kalçiumi nuk janë të përshtatshme për dhoma me lagështi të vazhdueshme - të tilla si kuzhina industriale, pishina, dushe ose lavaman kolektiv.

Shtrimi me bazë çimento

Shtrimet, të cilat kanë çimento si lidhës (CT) zakonisht përdoren në të gjitha llojet e ndërtimeve të reja. Duke qenë të pandjeshëm ndaj lagështirës, ato janë të përshtatshme si brenda ashtu edhe jashtë saj. Ato vendosen në gjendje të lëngshme ose gjysmë të lëngshme dhe kompaktësohen me dorë, pas së cilës sipërfaqja duhet të rrafshohet dhe të nivelohet me një skaj të drejtë, ose me një makinë për nivelimin.

Shtrimet prej betoni dallohen nga rezistenca e lartë e tyre ndaj ujit dhe ngricave,  cilësive të shkëlqyera të qëndrueshmërisë dhe aplikimit të tyre universal.

Proçesi i ngurtësimit të këtyre shtrimeve varet nga kushtet e mjedisit dhe cilësia e produktit të përdorur. Sa më i lartë niveli i cilësisë dhe dendësia e shtrimit, aq më e ulët është lagështia e lejueshme e ekuilibrit. Testi i lagështisë mund të kryhet me një higrometer, duke marrë parasysh që lagështia e lejuar e mbetur, gjithashtu ndryshon në varësi të llojit të veshjes së parashikuar.


Shtrimet me bazë çimento përdoren si shtrime të ngjitura, shtrime kundër akustikës, shtrime lundruese mbi një shtresë izoluese, shtrime me ngrohje, ose në pendencë. Fushat e tjera të aplikimit janë dyshemetë e ambienteve të banimit, bodrumet, garazhet dhe magazinat.