Izolimi për muret e brendshme

Shpesh ekziston nevoja për të kryer masa izolimi brenda ndërtesave të vjetra nëse nuk është e mundur të përforcohet ose modifikohet muri i jashtëm për arsye estetike, strukturore ose ndërtimore. Në këto situata, disa izolime termike mund të aplikohen edhe në brendësi të murit të jashtëm.

Nga pikëpamja e fizikës së ndërtimit, izolimi i brendshëm i mureve të jashtëm duhet të konsiderohet në mënyrë kritike. Pika e vesës, d.m.th. momenti kur avulli i ujit kondensohet dhe bëhet ujë i lëngshëm, preferohet të jetë në murin e jashtëm dhe jo në izolim.  Megjithatë, në rastin e izolimit të brendshëm, kjo pikë e vesës është kryesisht midis izolimit dhe murit mbajtës të ngarkesës. Prandaj, mund të vërehen sasi të konsiderueshme të ujit të kondensimit. Për këtë arsye, një rritje në kostot e projektimit dhe ekzekutimit duhet të merret parasysh kur kryhet izolim i brendshëm.

Ne ju këshillojmë sistemet e rinovimit dhe restaurimi: RÖFIX Renopor® Stuko ngjitëse speciale, RÖFIX Renostar® Suva universale ngjitëse dhe rinovuese, RÖFIX Renoplus® Suva nivelimi dhe rinovimi universale, RÖFIX Renofinish® Rinovues dhe masë lëmuese universale.