Shumë përdorime të mundshme

Falë shumë mundësive të përdorimit, shtrimi prej çimentoje është zakonisht zgjedhja më e njohur për dyshemetë në ndërtesat e reja. Ai gjithashtu përshtatet  shumë mirë  dhe si një shtrim me ngrohje të integruar. Aspekti i tij negativ, sidoqoftë, jepet nga koha e tharjes dhe ngurtësimit, të cilat zakonisht kërkojnë një pritje prej 20 ose 30 ditësh pas shtrimit.

Kohë më të shkurtër, nga ana tjetër, për t’u shkelur dhe ushtruar presion, shtrimit autonivelues, një produkt që gjithashtu ka avantazhin të jetë miqësor ndaj mjedisit dhe i përdorshëm në ndërtimin e gjelbër, për të mos përmendur që ai mund të aplikohet shpejt, pa ndotje dhe pa përpjekje të veçanta fizike . Kjo është arsyeja, pse është i përshtatshëm sidomos për ndërtesat rezidenciale, dhe falë karakteristikave të saj të mira të përçimit dhe ruajtjes termike, të kombinuara me tensionet e ulëta të materialit, është gjithashtu një zgjedhje e përshtatshme për shtrimin me ngrohje të integruar.

 

Shtrimi galexhant

Izolimi ideal kunder zhurmave të hapave/ecjes

Shtrimi galexhant përdoret kryesisht për izolimin termik dhe mbi të gjitha për izolimin akustik, prej së cilës përfaqëson zgjidhjen më efikase. Ngarkesa maksimale varet nga trashësia e shtrimit, klasa e produktit, materiali izolues i përdorur dhe rezistenca e tij ndaj lakimit. Për të përgatitur bazamentin dhe për ta mbrojtur atë nga lagështia në rritje, duhet të merren të njëjtat masa si shtrimi në një shtresë izoluese. Mbulesa izoluese për akustiken duhet të mbulojë të gjithë sipërfaqen dhe shiriti rrethues duhet të aplikohet për të gjithë elementët e ngritur.

Shtrimi me ngorhje të inkorporuar

Një atmosferë e këndshme përreth ambjenteve

Përveç funksionit të tij normal si shtrim galexhant , një shtrim me ngrohje gjithashtu ka për detyrë të përfshijë tubat e ngrohjes nën dysheme. Duke pasur parasysh zgjerimin më të madh termik, profilet e dilatacionit duhet të sigurohen në pikat më kritike, për shembull në përputhje me zonat e pa ngrohura. Tubat e ngrohjes duhet të vendosen, fiksohen, mbushen dhe ngjeshen para se të aplikoni shtrimin.

Shtrimi në shtresa ndarëse

Shtresa të sigurta

Një shtrim mbi nje shtresë ndarjeje realizohet për të kompensuar lartësi të ndryshme ose për të niveluar nënshtresën përpara se të aplikoni një shtresë përfundimi. Veçanërisht i përshtatshëm për bazamente, në të cilat shtrimi nuk mund, ose nuk duhet të preke drejtpërdrejt, për shembull në bazamente betoni me papastërti, ose në mbulesa hidroizoluese të aplikuar në bodrumet ose garazhet si një barriere lagështie. Shtrimi mbi shtresën e ndarjes është i përshtatshëm për të përballuar ngarkesat mbi mesataren, por është plotësisht i paefektshëm për izolimin termik ose akustik. Nën dyshemenë nuk duhet të ketë ngritje të pikave ose tuba, por duhet të jenë të sheshta dhe të lëmuara. Nëse aplikohet një barriere hidroizoluese, duhet të mbahet mend se kjo nuk vepron si një shtresë ndarjeje. Rripi rrethues duhet të aplikohet për të gjithë elementët e ngritur.

Shtrimi i përbërë

Rezistencë e lartë ndaj ngarkesave

Një shtrim i përbërë aplikohet posaçërisht kur priten ngarkesa të mëdha dhe duhet të formojë një lidhje të plotë dhe të qëndrueshme me bazamentin mbi të gjithë sipërfaqen. Para se ta vendosni, sigurohuni që bazamenti të jetë i thatë mjaftueshëm, i qëndrueshëm, pa yndyra dhe çarje. Për më tepër, duhet të përjashtohet mundësia që të ketë një rritje të lagështisë nga elementët e ndërtimit. Duhet të përdoret gjithnjë, paraprakisht ,një shtrim me një urë ngjitëse të përshtatshme, për të shmangur, si depërtimin e tepërt të ujit në bazament dhe zbritjen e tepërt të ujit gjatë fazës së ngurtësimit. Shtrimi i përbërë nuk ka efekt izolues termik ose akustik.

Shtrime për funksione specifike

Bazamente kompesimi

Për të niveluar parregullsitë ose pendenca të bazamentit dhe për të optimizuar përfshirjen e tubave të ngrohjes ose ftohjes, në një tavan ose dysheme mund të përdoret një mbushje kompensuese.

Shtrimet e shpejta

Shtrimet e shpejta lejojnë aplikimin e rifinitures, pas vendosjes së shtrimit, brenda intervalit jashtëzakonisht të shpejtë i cili, në varësi të produktit, mund të arrijë në vetëm 36 orë. Ato përdoren në të gjitha rastet, kur koha e ndërtimit është shumë e shkurtër (dyqanet, ekspozitat ose panaire) dhe përparimi i shpejtë i punës duhet të garantohet për të vazhduar me arredimin e ambjenteve. Një fushë tjetër e përdorimit të shtrimit të shpejtë është ajo e riparimeve.