Ekologjia dhe qëndrueshmëria

Qëndrueshmeria – Filozofia jonë. Vlerat tona. Premtimi ynë!

Qëndrueshmëria në kuptimin e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës (CSR) është tema qendrore e kohës sonë. FIXIT GRUPPE përballet me këtë sfidë themelore dhe merr përgjegjësinë e saj sociale. Së bashku me kompanitë e markave FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL dhe RÖFIX, ne rregullojmë vazhdimisht strategjitë dhe veprimet tona në përputhje me rrethanat. Për ta bërë këtë, ne udhëhiqemi nga udhëzimet e Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara me 10 parimet e tij bazë dhe veprojmë në përputhje me kriteret e ESG të njohura globalisht.

Gëndrueshmëri brenda FIXIT GROUP

CSR
AdobeStock_270380769.jpeg

qëndrueshmëria në fokus

Corporate Social Responsability

FIXIT GRUPPE angazhohet në mënyrë aktive me veprime të arsyeshme dhe të qëndrueshme ekonomikisht.

ESG

Kriteret e ESG

Angazhimi ynë për qëndrueshmëri

FIXIT GRUPPE përdor kriteret ESG si një instrument për të kontrolluar dhe menaxhuar të gjitha aktivitetet në fushën e qëndrueshmërisë

Për një të ardhme më të g

Qëllimet tona

Bilanca emisije stakleničkih plinova FIXIT GRUPPE već je danas negativna. U svrhu postizanja daljnjih poboljšanja i povećanja razine održivosti obvezujemo se na postizanje nekoliko ključnih ciljeva.

Për të mirën e klientëve tanë vitet e fundit, ne kemi zgjeruar dhe bërë sa më të larmishme gamën e produkteve dhe shërbimeve në tregjet tona. Ne do të vazhdojmë këtë strategji në të ardhmen dhe do të angazhohemi për të vepruar në mënyrë të qëndrueshme. Zgjerimi progresiv i dixhitalizimit tonë dhe aplikimi i synuar i teknologjive të reja na mbështesin në këtë.
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE

Sfidat tona

Ndikimet e jashtme

FIXIT GRUPPE e përafron strategjinë e saj të qëndrueshmërisë në atë mënyrë që ndikimet e

jashtme nga ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmëria të merren në mënyrë sa më konstruktive.

Misioni jonë

termoizolimi është e ardhmja

Produktet e FIXIT GRUP kanë një vlerë të lartë sociale në fushën e qëndrueshmërisë.

 

> 90%
materiale paketimi të optimizuara për gazin serrë

> 30%
e investimeve tona në Kërkim dhe Zhvillim do të jenë për produkte veçanërisht të qëndrueshme

Raport praktikash

Steinbruch Ennetmoos_05_10.tif

Raport praktikash

Për të arritur objektivat e qëndrueshmërisë, masat e FIXIT GRUPPE janë të bashkuara sipas prioritetit të veprimit dhe projektet në konkrete. Këtu duhet të merren parasysh specifikat individuale e

 

Shkarkoni broshurën

190514_RÖFIX_125_by_Weissengruber_Partner-Bearbeitet.tif
Online

Razgovarajmo o održivosti

Kontakti

Pišite nam i vi! Uspostavimo dijalog! Ili, jednostavno podijelite s nama vaša iskustva i ideje. Radujemo se svakoj vašoj poruci!