Ekologjia dhe qëndrueshmëria

Ekologjia dhe qëndrueshmëria

Qëndrueshmeria – Filozofia jonë. Vlerat tona. Premtimi ynë!

Qëndrueshmëria në kuptimin e Përgjegjësisë Sociale të Korporatës (CSR) është tema qendrore e kohës sonë. FIXIT GRUPPE përballet me këtë sfidë themelore dhe merr përgjegjësinë e saj sociale. Së bashku me kompanitë e markave FIXIT, GREUTOL, HASIT, KREISEL dhe RÖFIX, ne rregullojmë vazhdimisht strategjitë dhe veprimet tona në përputhje me rrethanat. Për ta bërë këtë, ne udhëhiqemi nga udhëzimet e Kompaktit Global të Kombeve të Bashkuara me 10 parimet e tij bazë dhe veprojmë në përputhje me kriteret e ESG të njohura globalisht.

Gëndrueshmëri brenda FIXIT GROUP

CSR

qëndrueshmëria në fokus

Corporate Social Responsability

FIXIT GRUPPE angazhohet në mënyrë aktive me veprime të arsyeshme dhe të qëndrueshme ekonomikisht.

ESG

Kriteret e ESG

Angazhimi ynë për qëndrueshmëri

FIXIT GRUPPE përdor kriteret ESG si një instrument për të kontrolluar dhe menaxhuar të gjitha aktivitetet në fushën e qëndrueshmërisë

Për një të ardhme më të g

Qëllimet tona

Bilanca emisije stakleničkih plinova FIXIT GRUPPE već je danas negativna. U svrhu postizanja daljnjih poboljšanja i povećanja razine održivosti obvezujemo se na postizanje nekoliko ključnih ciljeva.

Për të mirën e klientëve tanë vitet e fundit, ne kemi zgjeruar dhe bërë sa më të larmishme gamën e produkteve dhe shërbimeve në tregjet tona. Ne do të vazhdojmë këtë strategji në të ardhmen dhe do të angazhohemi për të vepruar në mënyrë të qëndrueshme. Zgjerimi progresiv i dixhitalizimit tonë dhe aplikimi i synuar i teknologjive të reja na mbështesin në këtë.
Hanswilli Jenke, CEO FIXIT GRUPPE

Sfidat tona

Ndikimet e jashtme

FIXIT GRUPPE e përafron strategjinë e saj të qëndrueshmërisë në atë mënyrë që ndikimet e

jashtme nga ndryshimet klimatike dhe qëndrueshmëria të merren në mënyrë sa më konstruktive.

Misioni jonë

termoizolimi është e ardhmja

Produktet e FIXIT GRUP kanë një vlerë të lartë sociale në fushën e qëndrueshmërisë.

 

> 90%
materiale paketimi të optimizuara për gazin serrë

> 30%
e investimeve tona në Kërkim dhe Zhvillim do të jenë për produkte veçanërisht të qëndrueshme

Raport praktikash

Raport praktikash

Për të arritur objektivat e qëndrueshmërisë, masat e FIXIT GRUPPE janë të bashkuara sipas prioritetit të veprimit dhe projektet në konkrete. Këtu duhet të merren parasysh specifikat individuale e

 

Online

Razgovarajmo o održivosti

Kontakti

Pišite nam i vi! Uspostavimo dijalog! Ili, jednostavno podijelite s nama vaša iskustva i ideje. Radujemo se svakoj vašoj poruci!