Rinovim Energjetik

Një rinovim profesional  është një mënyrë efektive për të ruajtur vlerën e një prone, duke ulur njëkohësisht konsumin e energjisë dhe përmirësimin e klimës brenda. Me një seri të produkteve të veçanta, RÖFIX ofron zgjidhjen e përshtatshme për ndërhyrje të kufizuara ose në shkallë të gjerë. Përdorimi i materialeve dhe procedurave ekologjike siguron që këto ndërhyrje janë gjithmonë në përputhje me mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

ROEFIX_IM2014_07_WDVS.tif

Rekuperimi energjetik

SISTEMI I TERMOIZOLIMIT

Termoizolimi

Kapoti termik është i përbërë nga një sistem i plotë që përfshin një seri përbërësish të kombinuar me njëri-tjetrin, të testuar, të aprovuar dhe të çertifikuar në nivel EU

Bolzano_Condominio_BZ_150706 (1).jpg

Restaurim

Izolimi për muret e brendshme

Ndërtesat ekzistuese

Shpesh nevojiten të merren masa për izolimin në ndërtesat e vjetra. Për tu informuar më tepër mbi mundësitë, lexoni këtu.

Faqja po ngarkohet...