RÖFIX Polystar®
Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

RÖFIX Polystar®
  • Përshkueshmëri e lartë
  • Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi
  • Kohë perpunimi të mjaftueshme
Nr. ArtikullitLloji i paketimitKons./Rend.kg/Nj.Kokrrizimi/Ngjyra
2000148179 Thasë letre ca. 1.4 kg/m²/mm 30 kg/Nj. 0-1,2 mm e Bardhë

Dokumenta teknike

TM RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq

Skedë teknike

pdf
921 KB
DOP RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq

Deklaratë Performance (DOP)

pdf
201 KB
SDB RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq

Fleta e te dhenave te sigurise

pdf
398 KB
CE RÖFIX Polystar® Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë sq

Shënim-CE

pdf
126 KB

Avantazhet e produktit

Përshkueshmëri e lartë

Mënyrë e jashtëzakonshme aplikimi

Kohë perpunimi të mjaftueshme

Përpunim i shpejtë ekonomik

Përshkrimi i produktit

RÖFIX Polystar®

Ngjitës dhe rrafshues mineral, i bardhë, për pllaka termoizoluese fasadash polisterol (EPS-F).

Për shtresa përforcuese me trashësi 3mm. (Trashesia specifike NPD)

Baza materiale

  • Çimento e bardhë (pa kromat)
  • Rerë e cilësisë së lartë

Udhëzimet e përpunimit

Mur ndërtese jashtë/brenda
Përdoreni në një temperatur midis +5 °C dhe + 30 °C
mistri e dhëmbëzuar R12 (dhëmbë gjysëm rrethor) për trashësi suvaje 3mm
Sprucojeni me Airless
Përpunojeni me makineri për suva
Mbrojeni nga dielli dhe shiu
Përziej para përdorimit
Kujdes! Mbroni duart dhe sytë

Shembuj aplikimi

Vilë 3, Tiranë

Vilë 3, Tiranë

Shtëpi banimi, Kaninë

Shtëpi banimi, Kaninë

Shtëpi banimi, Sherishtë

Shtëpi banimi, Sherishtë

Ju interesoheni për një produkt, apo ju nevojitet këshillim?

Ju interesoheni për një produkt, apo ju nevojitet këshillim?

Kontaktoni me ne! Ne do të jemi të lumtur t'ju këshillojmë.

Ne përfaqësojme:

Logjistikë të koordinuar

Cilësi e shkëlqyer

Këshilim personal

Forma kontakti