Shtëpi banimi, Kaninë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

750 m2

Ekzekutim

August 2019

Vendndodhja

Albanien - Vlore

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Detjon Zenelaj

Konsulent i shitjeve

Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Kaninë sq

Objektet referencë

pdf
221 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë