Shtëpi banimi, Kaninë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia750 m²
EkzekutimAugust 2019
Vendndodhja Albanien - Vlore

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Detjon Zenelaj
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Kaninë sq

Objektet referencë

pdf
221 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...