Shtëpi banimi, Kaninë

Shtëpi banimi, Kaninë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

750 m²

Ekzekutim

August 2019

Vendndodhja

Albanien, Vlore

Materialet e përdorura

RÖFIX Polystar®

RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

Shtëpi banimi, Kaninë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Detjon Zenelaj

Konsulent i shitjeve

Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Kaninë sq

Objektet referencë

pdf
329 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë