Shtëpi banimi, Sherishtë

Objektirekonstruiertes Objekt
Madhësia270 m²
EkzekutimMai 2019
Vendndodhja Albanien - Vlore

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Detjon Zenelaj
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Sherishtë sq

Objektet referencë

pdf
203 KB
Faqja po ngarkohet...