Shtëpi banimi, Sherishtë

Objektirekonstruiertes Objekt
Madhësia270 m²
EkzekutimMai 2019
Vendndodhja Albanien - Vlore

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Detjon Zenelaj
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca në PDF

Faqja po ngarkohet...