Shtëpi banimi, Sherishtë

Shtëpi banimi, Sherishtë

Objekti

rekonstruiertes Objekt

Madhësia

270 m²

Ekzekutim

Mai 2019

Vendndodhja

Albanien, Vlore

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX Polystar®

RÖFIX Polystar®

Llaç ngjitës dhe rrafshues i bardhë

RÖFIX W50

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

RÖFIX Profil xokolature

RÖFIX Profil xokolature

në formë U-je alumin

Shtëpi banimi, Sherishtë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Detjon Zenelaj

Konsulent i shitjeve

Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Sherishtë sq

Objektet referencë

pdf
404 KB