Fasada në ndërtesat ekzistuese

Fasada në ndërtesat ekzistuese

Dizanji

Strukturat e veshjeve dhe ngjyrat e mureve të jashtme ekzistuese duhet të përshtaten ndaj kushteve vendase.

Suva riparuese RÖFIX

Suva moderne e përdorur për rinovim është gjithmonë një zgjidhje për mure me lagështirë dhe / ose që përmbajnë kripëra të dëmshme.

Dëmet në fasadë

Përpunimi i një restaurimi të një ndërtese duhet të jetë planifikuar mirë.