Ndërtesat ekzistuese Muret e brendshme

Të shmangësh lagështirën

Lagështia në ndërtime është shkaku kryesor i dëmtimeve. Një shtim i lagështirës së muraturës vetëm në 1% përkeqëson termoizolimin në rreth 5%.

Heqja e kripërave të dëmshme për ndërtim

Kripërat më të zakonshme të dëmshme që gjenden në ndërtesa janë klorur, sulfate dhe nitrate.

Heqja e mykut në ndërtesat ekzistuese

Janë më shumë se 100.000 lloje të kërpudhave dhe mykut që na “shoqërojnë” në jetë, për shembull në ushqime, në natyre ose tek materialet organike si druri, letra e murit etj.