Muret dhe tavanet e brendshme në ndërtesat e reja

Në ditët e sotme kalojmë mesatarisht 90% të kohës tonë në ambjente të mbyllura, kështu që, është shumë e rëndësishme t’i kushtohet shumë vëmendje si i veshim muret e brendshme dhe tavanet. Prandaj, nevojat që duhet të plotësohen duhet të marrin parasysh jo vetëm përdorimin që ne bëjmë të ambjenteve, por edhe shëndetin e tyre dhe mirëqenien tonë individuale. Në  vazhdim do të përshkruajme disa zgjidhje të vlefshme.

Kërkesat

Kërkesat për ambjentet e brendshme janë të larta. Zbuloni këtu, çfarë duhet të bëni kujdes në projektimin e mureve dhe tavaneve të brendshme