Shtrimi i dyshemesë

Cilësia poshtë këmbëve

Në brendësi të ndërtesës, dyshemeja është menduar si një sipërfaqe e sheshtë mbi të cilën, ata që jetojnë, ose punojnë mund të ecin, por edhe të luajnë, të ulen madje dhe të shtrihen. Që në antikitet, dyshemetë nuk kanë patur vetëm funksion statik ose teknik, por kanë patur gjithmonë dhe një detyrë të rëndësishme: shprehës artistik ose estetik.
 

Kërkesat

Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet cilësisë, prodhimit dhe vendosjes së shtrimeve në ndërtimet e reja

iStock-590297174.jpg

Aplikimet

Falë shumë mundësive të përdorimit, shtrimi prej çimentoje është zakonisht zgjedhja më e njohur për dyshemetë në ndërtesat e reja.

Faqja po ngarkohet...