Ndërtesat e reja- Fasada

Fasada e jashtme ka shumëllojshmëri funksionesh. Mbron ndërtesën nga ndikimet e jashtme, ndan klimën e jashtme nga ajo e brendshme dhe është një element dizajni. Këtu mund të zbulosh çfarë mundësish janë në dispozicion për projektimin e fasadës dhe çfarë duhet të merrni në konsideratë.

Ndërtesat e reja- Fasada

Dizajni

Jepini fasades tuaj një stil individual nëpërmjet strukturës dhe ngjyrës së veshjes murale.

Kërkesat

Kërkesat strukturore- fizike për një fasadë janë të larta. Zbuloni çfarë duhet të dini për realizimin e fasadës.

Bazamentet

Ekzistojnë një larmi materialesh për ndërtimin e mureve. Kur suvatoni, duhet të merrni parasysh vetitë e bazës së suvasë.

Hidroizolimi i xokolaturës

Zona e xokolaturës duhet të jetë në gjendje t'i rezistojë një seri ngarkesash. Këtu mund të zbuloni çfarë të merrni në konsideratë gjatë ekzekutimit.

Suva dhe materiale

Të përshtatura në mënyrë perfekte me nevojat tuaja.