Shtëpi banimi, Sherishtë

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Detjon Zenelaj
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca të tjera

OR Shtëpi banimi, Sherishtë sq

Objektet referencë

pdf
191 KB

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet ...