Ndërtesë banimi, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Ekzekutim

2018

Vendndodhja

Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX 510

Suva mbushëse me bazë çimento- gëlqere

RÖFIX Betonkontakt

Urë lidhëse

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX 950

Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Orion Construction

Konsulent i shitjeve

Anton Deda

Referenca në PDF

OR Ndërtesë banimi, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
228 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Vilë, Tiranë

Vilë, Tiranë

Vilë, Ali Demi