Hotel ''Katalea'', Fier

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

600 m2

Ekzekutim

August 2019

Vendndodhja

Albanien - Fier

Materialet e përdorura

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Renofinish®

Rinovues dhe masë lëmuese universale

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Elton Saraçi

Konsulent i shitjeve

Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Hotel ''Katalea'', Fier sq

Objektet referencë

pdf
181 KB

Referenca të mëtejshme

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar