Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

600 m²

Ekzekutim

August 2019

Vendndodhja

Albanien - Fier

Materialet e përdorura

RÖFIX W50

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

RÖFIX Renofinish®

RÖFIX Renofinish®

Rinovues dhe masë lëmuese universale

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

Hotel Katalea, Fier

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Elton Saraçi

Konsulent i shitjeve

Thanasaq Taço

Referenca në PDF

OR Hotel Katalea, Fier sq

Objektet referencë

pdf
335 KB

Referenca të mëtejshme

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë