Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia400 m²
EkzekutimApril 2020
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Përpunuesi
Gentian Grori
Ndërtuesi
Geopoint
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë sq

Objektet referencë

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...