Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

400 m²

Ekzekutim

April 2020

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX AG 653 STANDARD

RÖFIX AG 653 STANDARD

Ngjitës pllakash C1 T

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX AS 341

RÖFIX AS 341

Optilastic® Hidroizolues 2K

RÖFIX AG 650 FLEX S1

RÖFIX AG 650 FLEX S1

Ngjitës Flex C2 TE S1

RÖFIX W50

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Kompanitë pjesëmarrëse

Përpunuesi

Gentian Grori

Ndërtuesi

Geopoint

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë sq

Objektet referencë

pdf
1 MB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë