Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

400 m2

Ekzekutim

April 2020

Vendndodhja

Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX AG 653 STANDARD

Ngjitës pllakash C1 T

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Kompanitë pjesëmarrëse

Përpunuesi

Gentian Grori

Ndërtuesi

Geopoint

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë sq

Objektet referencë

pdf
203 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë