Vilë, Korçë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

350 m2

Ekzekutim

Mai 2020

Vendndodhja

Albanien - Korce

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Larti Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar