Vilë, Korçë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia350 m²
EkzekutimMai 2020
Vendndodhja Albanien - Korce

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Larti Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Faqja po ngarkohet...