Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

350 m²

Ekzekutim

Mai 2020

Vendndodhja

Albanien, Korce

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

RÖFIX EPS-F 031 RELAX

Pllakë termoizolimi për fasadë, gri me prerje

RÖFIX W50

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX APL 3D STANDART

RÖFIX APL 3D STANDART

Këndore suvatimi

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Vilë, Korçë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Larti Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Vilë, Korçë sq

Objektet referencë

pdf
492 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë