Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

1400 m2

Ekzekutim

August 2018

Vendndodhja

Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX EPS-F 040

Pllakë termoizolimi për fasadë, e bardhë

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Zeneli Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar sq

Objektet referencë

pdf
173 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë