Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

1400 m²

Ekzekutim

August 2018

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund Basis

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX EPS-F 040

RÖFIX EPS-F 040

Pllakë termoizolimi për fasadë, e bardhë

RÖFIX IA 622

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX UniContact

RÖFIX UniContact

Ngjitës për polisterol

RÖFIX Kunstharzputz

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Zeneli Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar sq

Objektet referencë

pdf
252 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë