Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia1400 m²
EkzekutimAugust 2018
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Zeneli Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar sq

Objektet referencë

pdf
173 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...