Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

5000 m²

Ekzekutim

Nov. 2020

Vendndodhja

Albanien, Korce

Materialet e përdorura

RÖFIX IA 622

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

RÖFIX Putzgrund Basis

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

Shtëpi banimi, Korçë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Larti Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Korçë sq

Objektet referencë

pdf
377 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë