Shtëpi banimi, Korçë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

5000 m2

Ekzekutim

Nov. 2020

Vendndodhja

Albanien - Korce

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Larti Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Shtëpi banimi, Korçë sq

Objektet referencë

pdf
275 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar