Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

4000 m2

Ekzekutim

2020

Vendndodhja

Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Andi Konstruksion

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
208 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë