Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

4000 m²

Ekzekutim

2020

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund Basis

RÖFIX Putzgrund Basis

Astar forcues

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX IA 622

RÖFIX IA 622

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX Kunstharzputz

RÖFIX Kunstharzputz

Fino me strukturë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Andi Konstruksion

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
344 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë