Ndërtesë banimi, Tiranë

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Konsulent i shitjeve
Sokol Palushi

Referenca të tjera

OR Ndërtesë banimi, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
250 KB

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet ...