Ndërtesë banimi, Tiranë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia1800 m²
EkzekutimSept. 2017
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Konsulent i shitjeve
Sokol Palushi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...