Vilë 2, Tiranë

Vilë 2, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

350 m²

Ekzekutim

Mai 2018

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX Silikon BASIS

RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX Unistar® LIGHT

RÖFIX Unistar® LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Vilë 2, Tiranë

Kompanitë pjesëmarrëse

Konsulent i shitjeve

Sokol Palushi

Referenca në PDF

OR Vilë, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
394 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë