Vilë, Ali Demi

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia300 m²
EkzekutimOkt. 2019
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Andi Konstruksion
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...