Vilë, Ali Demi

Vilë, Ali Demi

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

300 m²

Ekzekutim

Okt. 2019

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX W50

RÖFIX W50

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

Vilë, Ali Demi

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Andi Konstruksion

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

OR Vilë, Ali Demi sq

Objektet referencë

pdf
2 MB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Hotel Katalea, Fier

Vilë, Korçë

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë