Vilë, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

450 m2

Ekzekutim

Nov. 2019

Vendndodhja

Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX SiSi-Putz® VITAL

Fino me strukturë

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi

Euro-Vila Sh.p.k

Konsulent i shitjeve

Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë