Vilë, Tiranë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia450 m²
EkzekutimNov. 2019
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Euro-Vila Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...