Vilë, Tiranë

Vilë, Tiranë

Objekti

Ndërtim i ri

Madhësia

350 m²

Ekzekutim

Mai 2018

Vendndodhja

Albanien, Tirana

Materialet e përdorura

RÖFIX Silikon BASIS

RÖFIX Silikon BASIS

Fino me strukturë

RÖFIX P50

RÖFIX P50

Rrjetë përforcuese

RÖFIX Putzgrund UNI

RÖFIX Putzgrund UNI

Astar forcues

RÖFIX Profil këndor pikor-

RÖFIX Profil këndor pikor-

Pikore me rrjetë plastike

RÖFIX Unistar® LIGHT

RÖFIX Unistar® LIGHT

Llaç ngjitës dhe rrafshues

RÖFIX H3

RÖFIX H3

Tiplla/Kunja plastike

Vilë, Tiranë

Kompanitë pjesëmarrëse

Konsulent i shitjeve

Sokol Palushi

Referenca në PDF

OR Vilë, Tiranë sq

Objektet referencë

pdf
394 KB

Referenca të mëtejshme

Hotel Katalea, Fier

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë