Hotel ''Katalea'', Fier

Vendndodhja Albanien - Fier

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Elton Saraçi
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca të tjera

OR Hotel ''Katalea'', Fier sq

Objektet referencë

pdf
180 KB

Referenca të tjera

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Faqja po ngarkohet ...