Shtëpi banimi, Kaninë

Vendndodhja Albanien - Vlore

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Detjon Zenelaj
Konsulent i shitjeve
Thanasaq Taço

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Ndërtesë banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Faqja po ngarkohet...