Shtëpi banimi, Korçë

Vendndodhja Albanien - Korce

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Larti Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca në PDF

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Ndërtesë banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Faqja po ngarkohet...