Vilë, Ali Demi

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Andi Konstruksion
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca të tjera

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet ...