Vilë, Korçë

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Larti Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca të tjera

Referenca të tjera

Hotel ''Katalea'', Fier

Shtëpi banimi, Korçë

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Faqja po ngarkohet ...