Vilë, Tiranë

Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Ndërtuesi
Euro-Vila Sh.p.k
Konsulent i shitjeve
Artur Jazi

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Ndërtesë banimi, Tiranë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Faqja po ngarkohet...