Vilë, Tiranë

ObjektiNdërtim i ri
Madhësia350 m²
EkzekutimMai 2018
Vendndodhja Albanien - Tirana

Materialet e përdorura

Kompanitë pjesëmarrëse

Konsulent i shitjeve
Sokol Palushi

Referenca të mëtejshme

Hotel ''Katalea'', Fier

Vilë, Korçë

Shtëpi banimi, Korçë

Faqja po ngarkohet...